Yaşamla bir nehir gibi akmak demek zihnindeki buzların kalbindeki ateş ile eriyip suya dönüşmesi demektir. Tantra yaşamı basitleştiren sihirli bir formüldür.

Bütün sorun kendini bulmazdan önce eşini bulma çabasındadır. Sen önce kendini bul ki, arzuladığın eş sana senin eşsizliğini yansıtsın.

Bedenin evin, ruhun sahibindir. Usta bir aşık davet eder ve davete icabet edildiğinde de mutlaka evde olur. 
Gönül kapın şüphesiz ki açıktır. Şüpheli olan senin evde olup olmadığındır.

Yalnızlık korkusu yoktur çünkü senin gerçeğin tek başınalıktır, 
Yalnız bırakmanın suçluluğu vardır ki nice cennetleri ıskalatır.


Hakikat aşığı yalnızca özgürlüğünü arar. Zihnine düşeni ve kendine geleni sorgulama cesaretine sahiptir. O öyle bir aşıktır ki, özgürlüğün ne olduğunu iyi bilir. Ve tüm hayatı boyunca farkında olduğu ya da olmadığı bütün seçimleri ile sadece O'na yürür.

Yalnızım diye şikayet etme, fırsatı değerlendir kendinle seviş. Hayatında biri her zaman olur lakin sen her zaman kendinle olmazsın.  

Samimi olan samimiyetten asla şüphe etmez. Onun haklı çıkma çabası yoktur. Samimi insan korkularını suni güç ile cilalayarak durumları geçiştirmek yerine, zihninde derinleşip kendine en çıplak soruları sorabilme cesaretine sahiptir.

Ve aşk der ki; İçinde olmadığım yaşam, yaşam değildir. O ancak ölümlü olduğuna inanan mekanik zihinlerin hakikati inkârıdır.

Şu yeryüzünde birbirine en yakın insanlar sevişen insanlardır ki onlarda yaptıkları şeyin gerçekten farkında değillerdir.
Bir farkında olsalar ne kadar yakınlaştıklarının,
Oradan neler doğar neler...
Çocuk bunun en basit ifadesidir.

"Ne zor bir kadınsın" dedi bana bir başka kadın, "çünkü ne istediğini biliyorsun"!

Saklayacak bir şeylerin olduğunda daima korkacak ve kaçacak bir şeylerin vardır. Ruhunu çıplak bırakmadan çıplak bıraktığın bedeninle  girdiğin sevişmelerin seni her zaman aynı doyumsuzluğa ve arayışa sürükleyecektir. 

SIK SORULAN SORULAR

GERİ BİLDİRİMLER


Tüm yorumlar

MERYEM'DEN MEKTUPLAR

Ruhun ustalığına erişmiş biri için yaşam nispet üzere kurulu değildir. Zihin güven elde etmek için bir şeyi başka bir şeye bağlı kalarak ilişki kurmaya alışmıştır. Dikkatle baktığınızda “Birine nispetle diğeri” üzerinden kurulan bu ilişkiler ağının yaşamımızın tüm alanlarına sinsice nüfuz ettiğini net olarak göreceksiniz.

Nispet; İçten gelen samimiyet, bağlılık ve güvenin getirdiği mutlak birliğin karşısında duran en büyük zihinsel tuzaktır.

Yaşamımızda öyle ruhlar vardır ki, beden kisvesi içinde varlıkları güneş gibidir.

Onlardan uzak olmak sonsuz bir gecenin karanlığında kalmak gibidir.

Ya Dost;

Zihninin en uzak ve karanlıklarına terk ettiğin,

Dışsallaştırdığın İlahi Sevgili,

Ete kemiğe bürünmüş, "yar" diye "yaren" diye görünmüştür oysa.

O'ndan gelen el'dir kim bilir kaç kez dokunduğun,

Sırrı Sükûtta; elin ele, elin Hak'ka davetidir oysa.

O'ndan gelen nazardır kim bilir, baktığın nice gözler,

Sırrı Hûbyar'da; gönlün gönüle, gönlün Hak'ka davetidir oysa.

O'ndan gelen sestir kim bilir, hep işittiğin

Sırrı Vedud'da; zikrin zikre, zikrin Hak'ka davetidir oysa.

O'ndan gelen tatdır kim bilir, dudaklarından içe dolan,

Sırrı Nektar'da zevkin zevke, zevkin Hak'ka davetidir oysa.

O'ndan gelen rayihadır kim bilir, semaya yayılan

Sırrı Oudh'da vecdin vecde, vecdin Hak'ka davetidir oysa 

Sonsuz Rahmet, İhsan, Nimet ve Fazilete açılmanın yolu

seni nasıl seveceklerini kontrol etmekten vazgeçip

hayata ve ilişkili olan her şeye

"beni nasıl istersen öyle sev"

diyebilmektir.

Bu, sevgiye verilen özgürlüktür.

Bu, sevgi anlayışının tümüyle dönüşmesini sağlayan

"cûr'etkar" bir seçimdir.

Gerçek Aşkın vücud bulmuş halidir Kutsal İzdivaç. Tam ve kusursuz bir doyum getirir. Kutsal İzdivaç alanına dahil olan çiftler birbiri ile dengeli olarak yücelir.

Mülkiyet – Sahip olma algısını, Emanete yani Sahip çıkmaya dönüştürmüş olma halidir. Bu izdivaçta uyum; mental, duygusal, fiziksel ve ruhsal olmak üzere tam ve bütündür. Birbirini beslemeye yönelik bu kutsal alana uyanan çiftler için Aşk’ta gerçek bir cennet deneyimi söz konusudur. İfade bulmadığı için ertelenmiş ve bu yüzden birikmiş toksik enerjiler bulunmaz. Her an tertemiz ve arı olarak, ertelenmeden hakkı ile deneyimlenir. Kutsal İzdivaç bir bilinç halidir ve bu bilince ermiş olmak sağlam bir kararlılık gerektirir. Sonradan geliştirilmiş tüm yapay benliklerin terkine niyet ile mümkündür. İzdivacın doğası ve hakikatindeki sırrı, eşzamanlılıktır. Uyum yasası, zamanda eş olma halidir. Zaman içindeki seyir ise bu sanatın ustalığıdır.

Değer bilmekle, değer vermek arasında çok önemli bir fark vardır. Değer verdiğin şeyi büyütür, beslersin ve sonra kaybetme korkusu ile ona sımsıkı yapışırsın. Bu tutsaklıktır. Kendi değerinden şüphe ettiğin için yaptığın bir yatırımdır.

Değerini bildiğinde ise, değerin emanet bilgisine açılır, sahip çıkar, bildiğin o değeri gözetip, sakınırsın. Bu özgürlüktür. Ne kendi değerinden, ne de yaratılmışların değerinden şüpheye düşmezsin. Değer bilgisinin netliği kesintisiz şükür halidir.

HABERDAR OL

Etkinliklerden ve son yazılardan haberdar olun.

@