Loading...

Tantra

Tantra bir sanat, bir bilim, bir maneviyat yolu ve bir yaşam biçimidir. Tarihi çok eski yıllara dayanan, hayatın tüm yönlerini kucaklayan Tantra, tüm diğer öğretilerden farklı olarak cinsel enerjiyi kabul eder ve onu yüksek bilince giden bir yol olarak görür.

Tantra'yı tam olarak anlamak için onu yaşamak gerekir. Bu öğreti ile insanlar, yaşama sevinçlerini arttırmayı ve kendi olağan bilinç düzeylerini ilahi düzeye ulaştırmayı öğrenirler.

Tantra, maddeyi, yaşamı sınırlayan rakamlar ve biçimlere indirgenemez. Tantra için gündelik işlerin bile bir anlamı vardır. Nefes alıp verme, yürüme, ya da dans etme bile, ritüeller ya da dualar kadar anlamlı ve değerlidir.

Tantra insanın evrenle ve ilahi olanla bir olduğunu vugular. Burada ve şu anda bunu kavrayacak ve buna inanacak olursak her türlü hareketimiz, eylemlerimiz ve bütün yaşamımız bir ayin, bir ibadet halini alır.

Tantra insana, “Ben, tüm acıların ve dertlerin üzerindeyim. Benim gerçek varlığım sonsuz özgürlüktür” şeklinde düşüncenin gerçek doğasını öğretir.

 

 

Tantra’nın adını aldığı Tan kelimesi Sanskritçe’de “genişleyen” anlamındadır. İnsan zihninin ve ruhunun gelişmesi ve güçlenmesi ile aydınlanmaya varılabileceği anlamına gelir. Bu genişlemenin sağlanabilmesi için meditasyon, nefes, seks, kişinin tüm benliği ile katıldığı uygulama ve çalışmalar, sevgi ve yaşama sıkı sıkıya bağlanmak gereklidir.

Tantra dışında birçok öğretilerde genellikle, yetkinliğe ulaşabilmek için tutkuların görmezden gelinmesi, yaşamsal kaynak olan haz duygusunun bastırılması öngörülür. Tantra’da ise yaşam dolu dizgin yaşanır. Bu arada verimli ve yaratıcı olunarak yaşamın kalitesinin arttırılmasına, ruhun incelip, olgunlaşılmasına çalışılır.

Tantra, duyumsal ve akılcı güçleri kullanabilmeyi, geliştirebilmeyi ve içsel coşkuya varıp, onu denetleyebilmeyi öğretir. Öğrenim cinsel deneyimlerle başlar. Çünkü insanın cinsel enerjisini kozmosun enerjisiyle birleştirir. Sonra da cinsel arzunun gerçek yönünü ortaya koyarak, onu yanlış yönlendiren, bastıran ve çarpıtan, böylece insan bedenini kısır kılan uygulamaların yanlışlığını ortaya koyar.

Cinsel birleşme, evrendeki birliğin metafizik planda denenmesi ve yaşanması olarak görülür. Tantra bu cinsel bütünlükte daima sevgi konusunu işler. Ve sevgi, insanın hem kendi bedenine, hem de diğer tüm canlılara saygı, şefkat ve ilgi göstermesi demektir.

Yaşamı doğrulayan ve onaylayan Tantra şöyle söyler; “İnsanın özgürleşmesinin ve mutluluğunun tek yolu, dünya nimetlerini tanımaktan geçer. Hayatı yaşa, en derin biçimiyle yoğrul yaşamın içinde, tüm gücünü ve bilincini “olmak” yolunda sarfet.” Bu deneyim yaşanılarak aşılır, nötr kılınır.

Benlik ve dünya aynı gerçeğin değişik yanlarıdır ve birbirlerini tamamlarlar. Bu nedenle, kendi bedenini tanıyan kişi, tüm evreni de tanımış olur. Ruhsal yetkinliğe ulaşmak için ihtiyacımız olan yaratıcı enerjiyi, ancak cinsellikte gizli olan gücü kendimize kazandırarak elde edebiliriz.

Tantra Türkiye

Bize ulaşmak için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz

Kayıt ve sorularınız için
bilgi@meryemsuna.com

Kamp Eğitimleri ve İnzivalar:
+90 553 823 41 41

Haftasonu Atölyeleri:
+90 553 463 08 08

Son yazılar